Kök Çelik Kapı olarak; İş sağlığı, iş güvenliği, çevre ve kalite alanında yasaların, yönetmeliklerin ve standartların ötesinde başarılı bir performans sergilemeyi görev olarak benimseriz.

Bütünsel yönetim sistemlerimiz ile,
Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı sağlarız.
Çevreyi kirletmemeyi, hurda ve atık oranlarını azaltmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlarız.
İş sağlığı, iş güvenliği, çevre ve kalite beklentilerimizi karşılayacak teknolojiyi kullanırız.
Çevresel etkileri dikkate alarak kirlilik ve sağlık riski taşımayan hammadde kaynaklarından yararlanırız.
Küresel kaynakları etkin kullanmayı amaçlarız.
Doğabilecek tehlikelere karşı her zaman hazırlıklı oluruz.
Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak, çevreyle uyumlu ürünler tasarlar, üretir ve sunarız..